JSME VÝROBCE A DODAVATEL FEROSLITIN A NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Společnost Commexim Group a.s. byla založena v roce 2004. Specializujeme se na výrobu a dodávku feroslitin a neželezných kovů
pro slévárny, ocelárny a hutní průmysl po celém světě.


Image title


Commexim Group a.s. je výhradním distributorem spoelčnosti F.W.Winter Inc. & Co. a jejich produktů na Evropském trhu.


  • výroba feroslitin
  • výroba neželezných kovů
  • dodavatel materiálů pro hutní výrobu
  • poradenství v oblasti hutních materiálů
  • oxidy a koncentráty pro úpravu materiálů
  • výroba Sulfer Eco - FeS
  • skladování feroslitin a neželezných kovů
  • mezinárodní přeprava feroslitin a neželezných kovů
  • materiálový servis pro slévárny a ocelárny
  • expertní konzultace pro slévárny a ocelárny