Sulfur eco

VÝHODY LEGOVÁNÍM SÍROU

  • DRAMATICKÁ ÚSPORA NÁKLADŮ PROTI LEGOVÁNÍ PYRITEM
  • MIMOŘÁDNÁ OBROBITELNOST
  • EFEKTIVNÍ MINIMALIZACE VÝSLEDNÉHO OBSAHU SÍRY V OCELI
  • NÍZKÁ TVORBA SO2
  • BEZPRAŠNÁ MANIPULACE
  • VYROBENO Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ
  • UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY
NÍZKÝ BOD VZPLANUTÍ(410-430˚C), MATERIÁL MUSÍ BÝT USKLADNĚN MIMO ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE


FeS